Jogi nyilatkozat

Fogalommagyarázat 
Jelen honlapot a CSC JÄKLEKÉMIA HUNGÁRIA KFT. üzemelteti. 
Az alábbi jogi nyilatkozatokban "Üzemeltetők" megnevezés alatt a CSC JÄKLEKÉMIA HUNGÁRIA KFT. társaságot és a CSC JÄKLEKÉMIA megbízásából a jelen holnap szerkesztését végző munkatársakat értjük.

  
1. A honlap tartalma
A jelen honlap tartalmát a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. A honlap tartalmának helyességéért, teljességéért, minőségéért és aktualitásáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.  
A termékekre és az alkalmazástechnikai tanácsadásra vonatkozó írásbeli, szóbeli vagy kísérletekkel alátámasztott tájékoztatást legjobb tudásunknak megfelelően nyújtjuk, az információk azonban - harmadik fél esetleges jogi védelmével kapcsolatban is - nem kötelező érvényű javaslatoknak minősülnek. A tanácsadás Önt nem mentesíti az aktuális javaslatoknak - különösen a technikai és biztonságtechnikai információknak - és a termékeknek a tervezett eljárásokra és célokra való alkalmasságának saját, egyéni ellenőrzése alól. A termékek és az alkalmazástechnikai tanácsadás alapján Ön által előállított termékek alkalmazása, használata és feldolgozása az Üzemeltető ellenőrzési lehetőségein kívül, és ezért kizárólag az Ön felelősségére történik.
Az ajánlatok, ill. az információk nem kötelező érvényűek. 
Az információk használatából vagy nem-használatából, ill. a téves vagy hiányos információk használatából eredő anyagi vagy eszmei károkra vonatkozó felelősségi igények az Üzemeltetővel szemben alapvetően nem érvényesíthetők, amennyiben az Üzemeltető részéről semmilyen szándékos vagy gondatlan mulasztás nem bizonyítható.
Az Üzemeltető a magyar médiatörvény 1. fejezet 1. § (1) bekezdése értelmében a honlapon található saját tartalmakért az általános törvényeknek megfelelően tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető nem köteles a részére átadott vagy az általa tárolt idegen információkat ellenőrizni, vagy a jogsértő tevékenységre utaló körülményeket felkutatni. Az információk eltávolítására vagy használatának tiltására vonatkozó, az általános törvények szerinti kötelezettséget mindez nem érinti. Az ezzel kapcsolatos felelősség azonban csak a konkrét jogsértésről való tudomásszerzés időpontjától lehetséges. Ha ilyen jellegű jogsértés jut az Üzemeltető tudomására, az adott tartalmakat haladéktalanul eltávolítja.
Az Üzemeltető nyomatékosan fenntartja magának a jogot a honlap egyes oldalainak vagy a teljes kínálat előzetes bejelentés nélkül történő megváltoztatására, kiegészítésére, törlésére, vagy a honlap működésének időszakos felfüggesztésére, valamint végleges megszüntetésére.

 
2. A honlapon található linkek
A honlap olyan, harmadik fél idegen honlapjára történő közvetlen vagy közvetett hivatkozásokat (ún. linkeket) tartalmaz, amelyek tartalmára az Üzemeltető nem rendelkezik befolyással. Az Üzemeltető ezért ezekért az idegen tartalmakért nem vállal felelősséget. A hivatkozott honlapok tartalmáért az adott külső lapok szolgáltatója vagy üzemeltetője felel. A hivatkozott oldalakat a hivatkozás időpontjában esetleges jogsértések szempontjából ellenőriztük. A hivatkozás létrehozásakor nem találtunk jogsértő tartalmakat. A hivatkozott oldalak folyamatos tartalmi ellenőrzése azonban jogsértésre utaló konkrét támpontok hiányában nem várható el. Az Üzemeltető ezúton elhatárolódik minden hivatkozott, ill. társított honlap tartalmától. Ez a megállapítás a saját honlapon elhelyezett összes linkre és hivatkozásra, valamint az Üzemeltető által létrehozott vendégkönyvben, vitafórumon és levelező listán található idegen bejegyzésre vonatkozik. Amennyiben jogsértésről szerzünk tudomást, haladéktalanul eltávolítjuk az adott hivatkozást.

 
3. Szerzői jog
Az Üzemeltető által készített és ezeken az oldalakon közzétett tartalom és művek a magyar szerzői jogi törvény hatálya alá tartoznak. Az Üzemeltető által készített és hozzátett tartalmak szerzői joga kizárólag az Üzemeltetőé. A tartalom, így például a grafikák, a hang- és videofelvételek, valamint a szövegek sokszorosítása, vagy más elektronikus vagy nyomtatott publikációban történő felhasználása az Üzemeltető előzetes írásbeli beleegyezése nélkül tilos.
Az internetes kínálatban feltüntetett és esetenként harmadik személy által bejegyeztetett, védett árujegyekre, védjegyekre, és márkajelzésekre korlátlanul a mindenkor hatályos márkajelzési jog és a mindenkor bejegyzett tulajdonos tulajdonosi joga érvényes. Puszta említés alapján nem vonható le az a következtetés, hogy az említett márka nem egy harmadik fél védett márkajelzése!  Az Üzemeltető törekszik mások szerzői jogainak figyelembe vételére, illetve saját készítésű, valamint nem licencköteles művek felhasználására.

 
4. Adatvédelem
Amennyiben honlapunkon személyes adatok megadását kérjük (például név, cím vagy e-mail cím), az adatközlés kizárólag mindig önkéntes. Az ajánlatok és szolgáltatások többnyire személyes adatok megadása nélkül is használhatók.
További tudnivalók az Adatvédelem alatt találhatók.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történő adatátvitelben (például az elektronikus levelezésben) lehetnek biztonsági rések. Nincs teljes védelem az ellen, hogy harmadik fél hozzáférjen az adatokhoz.
Kifejezetten ellenezzük, hogy harmadik fél a kötelező impresszumban feltüntetett elérhetőségeken kéretlen reklámot (ún. spamet) és információs anyagot küldjön. Az Üzemeltető kéretlen rekláminformáció küldése esetére kifejezetten fenntartja jogi lépések megtételének jogát.

 
5. A felelősségkizárás jogi hatálya
Ezt a felelősségkizárást azon honlap, ill. internetes ajánlat részeként kell kezelni, amelyről erre az oldalra hivatkoztak. Amennyiben e jelen szöveg egyes részei vagy a szöveg bizonyos megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnének meg az érvényes jogállásnak, az a szöveg többi részének tartalmát vagy érvényességét nem érinti.