Teplonosné kapaliny - THERMINOLY

  • pro nutné řízení procesní teploty v otevřených i uzavřených chladicích a tepelných okruzích
  • úspora provozních nákladů díky možnosti náhrady dvoukapalinového systému pouze jedním médiem
  • oblast použití: farmaceutický průmysl - dávkovací procesy, potravinářský průmysl - produkční proces, ocelářství a petrochemický průmysl - zpětné získávání tepla, výroba syntetické a fenolové pryskyřice, produkce fólií a umělých vláken, vytlačování kovu

 

Výhody:

  • využití jednoho produktu pro celkový ohřev a chladicí proces
  • možnost nasazení v beztlakovém prostředí
  • odolnosti proti korozi
  • vysoká bezpečnost procesu
  • úspora provozních nákladů
  • dlouhá životnost
  • rychlá amortizace investic