Školení

 • proškolení zaměstnanců včetně certifikace v rámci zavádění nového čisticího zařízení v systému SAFE-TAINER™
 • speciálně připravené tematické okruhy
 • kvalifikovaní školitelé

 

Tematické okruhy: 

 • technické vlastnosti produktu
 • bezpečnost práce, životní prostředí
 • objasnění čistícího procesu a techniky zařízení
 • bezpečnost práce se SAFE-TAINER™
 • kontrola čisticího média
 • praktické měření - určení alkality produktu v provozovně
 • demonstrace nasazení testovacího kufříku přímo na místě jasnění čistícího procesu a techniky zařízení

 

Školení vhodné pro: 

 • obsluhující personál
 • vedoucí výroby
 • zplnomocněnce pro otázky životního prostředí
 • osoby zodpovědné za bezpečnost na pracovišti
 • kontrolory kvality