Know How V MNOHA OBLASTECH

V oblasti speciálních chemikálií Vám nabízíme vyvážené spektrum mimořádných produktů s nejrůznějšími možnostmi použití. Zvláštní důraz přitom klademe na následující skupiny produktů.

V prvé řadě je to oblast povrchového čištění. Zde Vám nabízíme širokou paletu zajímavých alternativ pro průmyslové čistění dílů. Do této skupiny patří také oblast povrchového ošetření, v které Vám nabízíme vysoce hodnotné mazací a chladící kapaliny a leštící elektrolyty.

Kromě toho disponujeme rozsáhlým know-how a množstvím expertiz v oblasti vody a životního prostředí. Naši odborníci se starají v této oblasti nejenom o průmyslový, ale i o veřejný sektor.

Nabízíme Vám spolu s množstvím předních výrobců na trhu širokou paletu produktů pro úpravu vody a zpracování odpadních vod.