CSC JÄKLECHEMIE Czech s r.o.

Hradecká 2526/3
CZ-130 00 Praha 3

Česká republika

Telefon / Fax:  +420 272 702 055 

 

IČ: 28406559

DIČ: CZ28406559

 

Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 139248.

 

Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic, a.s., SWIFT Code BACXCZPP

CZK č.ú.: 1002582854/2700, IBAN CZ71 2700 0000 0010 0258 2854

EUR č.ú.: 1002714829/2700, IBAN CZ41 2700 0000 0010 0271 4829