Analýzy - zpracováváme:

  • test snášenlivosti při zavádění nového čisticího zařízení na bázi modifikovaných alkoholů nebo chlorovaných uhlovodíků
  • technickou dokumentaci mazadel
  • kontrolu a vyhodnocení slučitelnosti s daným čisticím postupem
  • důkladnou analýzu použitelnho rozpouštědla
  • laboratorní rozbor při výskytu nesrovnalostí (analýza stavu na místě)

 

Možnosti analýz u produktů na bázi chlorovaných uhlovodíků nebo na bázi modifikovaných alkoholů:

  • stupeň čistoty a složení produktu, plynová chromatografická anylýza
  • určení pH hodnoty
  • kontrola stabilizačního systému, alkalické rezervy a kyselinového akceptoru TSA
  • vyhodnocení celkové analýzy s návrhem potřebných opatření